5 ข้อดีของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ความแรงสูงแบบจุ่ม

Uncategorized
ปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนเราส่วนมากจะต้องอยู่กับการเดินทางและที่ทำงาน ดังนั้นการจะทำอาหารรับประทานเองนับเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะอุปกรณ์ในการทำมีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการออกแบบเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบความเร็วสูงแบบจุ่ม (Immersion Blender) หรือเครื่องปั่นแบบมือจับ (Hand Blender) ที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการปั่นได้เหมือนเครื่องปั่นขนาดใหญ่ทั่วไป เครื่องปั่นแบบจุ่มจะมีลักษณะคล้ายกับไขควง โดยที่บริเวณด้ามจะบรรจุมอเตอร์ที่ทำหน้าที่หมุดใบมีดที่อยู่บริเวณปลายให้ทำหมุนเพื่อตัดหรือปั่น วิธีการใช้งานจะเริ่มจากจับที่บริเวณด้ามแล้วนำหัวใบมีดจุ่มลงในวัตถุดิบที่อยู่ในภาชนะที่ต้องการปั่น ใบมีดก็จะทำการตัดและปั่นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งข้อดีของเครื่องปั่นคือ (more…)
Read More

มาดูวิธีถนอมอาหารกันเถอะ

Uncategorized
วิธีการถนอมอาหาร สามารถแยกออกเป็นข้อใหญ่ๆได้ 2 แบบ คือ การถนอมอาหารแบบชั่วคราว การถนอมอาหารแบบถาวร การถนอมอาหารแบบชั่วคราว เป็นการถนอมอาหารเพื่อยืดเวลาการเน่าเสียของอาหารออกไปในระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 1-6 เดือน เพราะการถนอมอาหารแบบนี้ เป็นเพียงการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียไว้เท่านั้น เป็นวิธีชะลอการเปลี่ยนแปลงรูป รส กลิ่นของอาหารเท่านั้นเอง ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็นวิธีต่างๆ ดังนี้ (more…)
Read More