เอื้องหมายนาช่วยขับพยาธิ

Uncategorized
เอื้อยหมายนา เป็นพืชล้มลุกมีหัวใต้ดินขนาดใหญ่ ลำต้นสูงประมาณ 1.5-2.5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบเรียวยาว ปลายใบแหลม โคนใบจะมีขนปกคลุม มีดอกสีขาวออกเป็นช่อตรงปลายยอด เจริญเติบโตได้ดีในที่ลุ่มและชื้นแฉะ ชอบบริเวณที่มีความชื้นสูง ชอบดินร่วนลักษณะที่ชื้นแฉะ หรือดินที่อุ้มน้ำ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือหน่อ (more…)
Read More