เครื่องซีลถุงแบบใด เหมาะกับการใช้งานภายในครัวเรือน

Uncategorized
การถนอมของอาหารแต่ละประเทศนั้นมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน เช่น ที่ประเทศไทยนั้นอาจจะมีการเก็บอาหารที่เหลือใส่ถุงหรือแปรรูปส่วนผู้คนที่อาศัยทางตะวันตกที่มีเครื่องมืออันล้ำค่า ที่ถนอมอาหารได้ คุณก็สามรถที่จะเลือกใช้เครื่องซีลถุงในการซีลถึงพลาสติกที่จัดเก็บไว้ได้ เพื่อให้คุณสามารถถนอมและจัดเก็บอาหารที่มีความสดใหม่ มีคุณภาพ และยังคงมีความสดเหมือนใหม่นั่นเองค่ะ (more…)
Read More

มาดูวิธีถนอมอาหารกันเถอะ

Uncategorized
วิธีการถนอมอาหาร สามารถแยกออกเป็นข้อใหญ่ๆได้ 2 แบบ คือ การถนอมอาหารแบบชั่วคราว การถนอมอาหารแบบถาวร การถนอมอาหารแบบชั่วคราว เป็นการถนอมอาหารเพื่อยืดเวลาการเน่าเสียของอาหารออกไปในระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 1-6 เดือน เพราะการถนอมอาหารแบบนี้ เป็นเพียงการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียไว้เท่านั้น เป็นวิธีชะลอการเปลี่ยนแปลงรูป รส กลิ่นของอาหารเท่านั้นเอง ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็นวิธีต่างๆ ดังนี้ (more…)
Read More